FORMULARZ KONTAKTOWY
Quisque tincidunt ornare sapien, at commodo ante tristique non. Integer id tellus nisl. Donec eget nunc eget odio malesuada egestas.
SEND
Login form
Sorry, User can NOT register!

Zasady współpracy

Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku  Pasja rodzi profesjonalizm Profesjonalizm daje jakość, a jakość to luksus.     (…)          J.Walkiewicz.

Podstawą do wykonania czynności pośrednictwa jest podpisanie umowy pośrednictwa,  która stanowi  podstawowy filar działalności każdego Pośrednika. Jest ona wymagana przez prawo obowiązujące w Polsce, a konkretnie przez Ustawę o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Umowa ta musi być zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, każda inna umowa np. w formie ustnej nie rodzi skutków prawnych. Taką umowę biuro zawiera indywidualnie ze wszystkimi klientami. Umowa pośrednictwa  precyzuje zakres świadczonych przez Pośrednika  usług ( art 180 UoGN ) i należne za nie wynagrodzenie w postaci prowizji.

AFnieruchomości to wyłączne biuro. Pracujemy głównie na umowach na  wyłączność .Co to oznacza dla Klienta? Klient ma luksus, bo nawiązując współpracę z AFnieruchomości posiada Pośrednika na wyłączność, osobistego koordynatora sprzedaży swojej nieruchomości, osobę, która od początku do końca zajmie się wszystkim podczas procesu sprzedaży.

W ciągu ostatnich kilku lat zostało znowelizowanych wiele aktów prawnych dotyczących pośrednictwa.  Ciągłe zmiany ustaw miały na celu poprawę pozycji konsumenta przez zapewnienie mu dodatkowej wiedzy, równoważącej doświadczenie przedsiębiorcy. Ustawa o prawach konsumenta w teorii reguluje działalność każdego niemal przedsiębiorcy kontraktującego z konsumentem. 20 lipca 2017 roku w nowelizacji UoGN zostały cofnięte niektóre zmiany obowiązujące od początku 2014 roku dotyczące treści umowy pośrednictwa w szczególności teraz definiując zawód Pośrednika w obrocie nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości. Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.  Ustawa również nakłada obowiązek posiadania przez Pośrednika obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej . Art 179 ustawy  mówi również o tym, że pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów – nabycia, zbycia praw do nieruchomości również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu, dzierżawy  i innych, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części. Ważnym elementem jest również to, że Pośrednik ma ubezpieczenie OC i przy każdorazowym podjęciu współpracy z klientem powinien to ubezpieczenie  załączyć do umowy pośrednictwa .

Poza powyższymi zmianami na treść umowy pośrednictwa wpływa ponadto szereg przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz.U 1964 nr 16 poz 93 z póź.zm) i ustaw odrębnych. W szczególności z aktów prawnych innych niż ustawa o gospodarce nieruchomościami  wynikają normy regulujące ochronę i przetwarzanie  danych osobowych, formę umowy, zasady naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie, zasady rozliczeń transakcji handlowych. Każda umowa reprezentuje określony charakter zobowiązania  i sposób zabezpieczenia interesu Pośrednika. Każda zawierana umowa jest i musi być  zgodna z prawem,  zasadami współżycia społecznego oraz zgodna z normami prawa ochrony konsumentów.

Dokumenty, które są wymagane w celu weryfikacji i w przypadku podpisania umowy pośrednictwa z właścicielem mieszkania w przypadku zbycia nieruchomości  to

  • podstawa nabycia nieruchomości – akt darowizny, zbycia, nabycia, postanowienie sądowe, zaświadczenie ze SM o przydział mieszkania, akt własności, dowód osobisty, pełnomocnictwo (m.im w wypadki kiedy  w umowie pośrednictwa miałby figurować  tylko jeden z małżonków),  zaświadczenie z UM o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami eksploatacyjnymi ze SM,

Powyższe procedury mają charakter informacyjny. Ich kształt i zakres czynności są dostosowywane indywidualnie do każdego klienta i oferty.

Jestem mobilnym doradcą ds nieruchomości, do każdego klienta dojeżdżam osobiście; szanując Państwa czas. W przypadku kiedy jest potrzeba spotkania się w miejscu neutralnym to idziemy na kawę do Williamsa lub  korzystam z ofert flexible office.